لوگوی سایت1

سینی مخصوص پخت وپز گوشت
کاداک
سینی مخصوص پخت وپز انواع برگر -گوشت و استیک
کد: 50 - 98700
صفحه مخصوص گریل 2 طرفه
کاداک
صفحه مخصوص گریل 2 طرفه
کد: 51 - 98700
صفحه مخصوص پختن گوشت
کاداک
صفحه مخصوص پختن گوشت
کد: 100- 98700
تابه نچسب ضد خش
کاداک
تابه نچسب ضد خش
کد: 50 - 98700
کاور های مخصوص استریتوس 2،3و4 شعله
کاداک
کاور های مخصوص استریتوس های 2 ،3 و 4 شعله
کد : 40 و 30 و20-98700