لوگوی سایت1

تابه سبک آلومینیومی
کاداک
تابه سبک آلومینیومی
کد: 100- 8600
کاور مخصوص
کاداک
کاور مخصوص
کد: 800 - 6540
سینی مخصوص 2منظوره  (BBQ/ PlANCHA)
کاداک
سینی مخصوص دو قسمتی برای پخت و پز و گرم نگه داشتن غذا
کد: 600 - 6540
کارتریج دوگانه گاز
کاداک
کارتریج دوگانه گاز
کد: 346-10-EU
سینی سنگی مخصوص پختن وبرشته کردن پیتزاونان
کاداک
سینی سنگی مخصوص پختن وبرشته کردن پیتزاونان
کد: 100-6544