لوگوی سایت1

صفحه سنگی مخصوص پختن و گرم کردن پیتزا و نان
کاداک
صفحه سنگی مخصوص پختن و گرم کردن پیتزا و نان به قطر 33 سانتیمتر
کد: 98368
کاور مخصوص
کاداک
کاور مخصوص
کد:740 -CVR
صفحه مخصوص گریل 2 طرفه
کاداک
صفحه مخصوص گریل 2 طرفه
کد: 210-8600
سینی مخصوص 2منظوره (BBQ/ PlANCHA)
کاداک
سینی دومنظوره پخت و پزو گرم کردن همزمان غذا
کد: 200-5610
تابه مخصوص
کاداک
تابه مخصوص به قطر 36 سانتی متر
کد: 100-8600