لوگوی سایت1

ماهی تابه دسته دار گود
کاداک
رویه دسته دار با گودی غیر یکنواخت
کد: 103-8910
ماهی تابه  سر آشپز
کاداک
ماهی تابه مخصوص سر آشپز
کد: 102-8910
صفحه سنگی پختن و گرم کردن پیتزا و نان
کاداک
صفحه سنگی مخصوص پختن و گرم کردن پیتزا و نان
کد:98331
کاور مخصوص
کاداک
کاور مخصوص
کد: 98175
تابه به قطر 47 cm
کاداک
تابه به قطر 47 سانتی متر
کد: 5758
سینی دومنظوره پخت وپز همزمان
کاداک
سینی دومنظوره پخت و پزو گرم کردن همزمان غذا
کد:100-8910
جدا کننده غذا ها در رویه گود
کاداک
جدا کننده غدا های پخته شده برای گرم ماندن در تابه گود غیر یکنواخت
کد:8910-SP031
کارتریج دوگانه گاز
کاداک
کارتریج دوگانه گاز
346-10-EU